25/10/2021

ODMOR IZ SNOVA

Odmorii se – zaslužio si

DUVANJSKI POJMOVNIK: Zlomoćno

Lomno, nestabilno, krhko, od lošega materijala i na loš način napravljeno… Jednom riječju, zlomoćno. Ako suvoruk nešto i napravi, onda je to poprilično zlomoćno. Držalica koja pukne pri prvom udaru i lisa koja se slomi pri prvom otvaranju.

U današnjoj BiH najlakše je ovaj pojam objasniti na primjeru same BiH. Skrojena po zamislima suvorukih polit-arhitekata, asimetrična i nestabilna, neupravljiva, tvorevina s posebnim potrebama, nepravedna prema (bar) 17% vlastitih stanovnika… Zlomoćna.

You may have missed